مدت زمان موردنیاز برای ترجمه اسناد و مدارک چقدر است؟

بسته به اینکه متقاضی چه تعداد مدرک داشته باشد و حجم ترجمه های متقاضیان پیشین، زمان موردنیاز برای ترجمه متفاوت است. ترجمه پژوهان اروند در حال حاضر در کمتر از دو هفته خدمات ترجمه و تاییدات را انجام می‌دهد.

تا چه مدت ترجمه اسناد و مدارک اعتبار دارد؟

میزان اعتبار ترجمه مدارک متفاوت است. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

منظور از تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه چیست؟

کشورها برای ارائه ویزا به متقاضیان خود، قوانین مختص به خود را دارند. معمولا سفارت‌خانه‌های کشورهای انگلیسی‌زبان برای ویزای توریستی تاییدات دادگستری و وزارت امورخارجه را نمی‌خواهد؛ اما برای سایر ویزاها، داشتن مهر تاییدات از سوی دادگستری و وزارت امورخارجه الزامی است.

چه مدارکی باید به تاییدیه دادگستری و وزارت امورخارجه ایران برسد؟

در هنگام گرفتن ویزا، سفارت (و یا دفتر مهاجرتی که انجام امور سفر متقاضی را برعهده دارد) مدارکی که نیاز به تاییدات دارد را اعلام می‌کند.

برای ترجمه یک مدرک، آیا باید اصل مدرک را ارائه داد؟

ترجمه پژوهان اروند، به هیچ وجه مدرکی را از روی کپی آن ترجمه نمی‌کند. برای ترجمه مدارک، ارائه اصل مدرک الزامی است. اصل مدارک در سیستم اسکن می شوند و کلیه ترجمه ها کدارجاع دارند.

آیا امکان سفارش مجدد از یک سند یا مدرک ترجمه‌شده وجود دارد؟

 بله … اما بستگی به نوع مدرک و مدت‌ زمان گذشته از ترجمه دارد.

آیا امکان اعتبارسنجی ترجمه وجود دارد؟

ترجمه های رسمی تاییدشده توسط دادگستری کاملاً معتبر هستند. سایر ترجمه هایی که در سربرگ دارالترجمه با هولوگرام ضدسرقت ترجمه پژوهان اروند هستند از طریق ارسال کدارجاع ترجمه به ایمیل موسسه، قابل رهگیری هستند.