آدرس های مهم و سفارتخانه ها

زبان در طول تاریخ همواره مهمترین ابزار ارتباطی میان انسان‌ها بوده است. امروز که دامنه ارتباط میان جوامع بسیار عمیق و پیچیده شده است، ترجمه متون بیش از پیش اهمیت یافته است.دفتر ترجمه پژوهان اروند با سابقه‌ای طولانی در امر ترجمه اسناد و مدارک مفتخر است که تاکنون توانسته به خوبی از پس این مسئولیت سنگین برای بسیاری از معتبرین شخصیت‌های حقیقی و حقوقی کشورمان بربیاید. این دارالترجمه هم اکنون با شماره ثبت 100 و حضور دکتر سیده سارا امینی به عنوان مترجم مسئول و کادری مجرب به صورت اختصاصی به ترجمه (رسمی و غیر رسمی) تمامی اسناد و مدارک به زبان های خارجه فعالیت دارد.

[موسسه ترجمه پژوهان اروند تنها در شهر آبادان، منطقه آزاد اروند، به صورت قانونی فعالیت دارد و هیچ شعبه دیگری ندارد]